L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi27532
2Przetargi25962
3Przetargi24896
4Przetargi21212
5GOPS w Jedlińsku18894
6GCKiKF13294
7Przetargi12489
8Ogłoszenia11986
9Ogłoszenia11502
10Ogłoszenia11173
11Informacje Bieżące11122
12PSP w Jedlance8426
13CUW - Centrum Usług Wspólnych8154
14PSP w Jedlińsku8037
15Przedszkole w Jedlińsku7238
16PSP w Starych Zawadach6921
17PSP w Ludwikowie6824
18PSP w Bierwcach6791
19ZSP Wierzchowiny6232
20Gimnazjum w Jedlińsku6060
21Jednostki Organizacyjne5758
22ZGK w Jedlińsku4529
23Gminna Biblioteka Publiczna4376
24Dyrektor3694
25SPZOZ w Jedlińsku3593
26Statut szkoły3581
27Struktura organizacyjna3544
28ZSP we Wsoli3533
29Oświadcz. majątkowe3483
30Wicedyrektor3452
31Regulaminy3395
32Ewidencje i rejestry3330
33Struktura organizacyjna3325
34Mienie szkoły3317
35Inf. nieudostępnione3255
36status prawny3187
37Dyrektor3059
38Dyrektor3030
39Działalność szkoły3023
40Dyrektor3006
41Wicedyrektor2980
42Statut szkoły2968
43Stan Spraw2960
44status prawny2954
45Regulaminy2953
46Dyrektor2949
47Wicedyrektor2949
48Mienie szkoły2941
49status prawny2936
50status prawny2924
51Statut szkoły2921
52Oświadczenia majątkowe2914
53informacje bieżące2901
54Ewidencje i archiwa2881
55status prawny2873
56Struktura organizacyjna2866
57Wicedyrektor2841
58Statut szkoły2830
59Struktura organizacyjna2818
60Informacje nieudostępnione2815
61Ewidencje i archiwa2790
62Działalność szkoły2788
63Oświadczenia majątkowe2788
64Ewidencje, rejestry i archiwa2782
65Oświadczenia majątkowe2776
66Informacje nieudostępnione2769
67Informacje nieudostępnione2766
68Struktura organizacyjna2751
69Działalność szkoły2742
70informacje bieżące2741
71Regulaminy2735
72Ewidencje i archiwa2733
73Działalność szkoły2720
74Ewidencje, rejestry i archiwa2710
75Statut szkoły2709
76Mienie szkoły2701
77Struktura org.2701
78Oświadczenia majątkowe2700
79Działalność szkoły2692
80Dyrektor2691
81Status prawny2685
82Regulaminy2685
83Statut Jednostki2673
84Regulaminy2673
85Statut szkoły2672
86Dyrektor2668
87Informacje nieudostępnione2663
88Regulaminy2657
89Mienie szkoły2645
90status prawny2635
91Organy2628
92Ewidencje, rejestry i archiwa2626
93Zasoby2625
94Regulaminy2624
95Struktura organizacyjna2616
96Działalność Jednostki2600
97Rejestry, archiwa2599
98Mienie szkoły2593
99Działalność szkoły2567
100Struktura organizacyjna2555
101Oświadczenia majątkowe2528
102Regulaminy2522
103Informacje nieudostępnione2520
104Mienie Jednostki2492
105Mienie szkoły2460
106Status prawny2441
107edukacyjna2410
108profilaktyczna2373
109kulturalna2368
110Informacje ogólne2342
111profilaktyczna2299
112edukacyjna2290
113Ocenianie ucznia2278
114sportowa2277
115Pracownicy2257
116kulturalna2250
117profilaktyczna2231
118osiągnięcia2230
119kulturalna2223
120edukacyjna2211
121Program Wychowawczy2207
122Regulaminy2200
123Formularze2185
124osiągnięcia2185
125Statut2183
126osiągnięcia2182
127sportowa2166
128Wdrażane Programy2141
129Ocenianie ucznia2139
130Statut2138
131profilaktyczna2132
132wychowawcza2126
133Struktura Organizacyjna2120
134Informacje Bieżace2098
135Pomoc Społeczna 2094
136Ustawa o pomocy społecznej2088
137Sprawozdania2067
138Ocenianie ucznia2064
139kulturalna2061
140sportowa2055
141Działaność2054
142Załatwianie Spraw2052
143edukacyjna2051
144Dostęp do informacji2049
145Regulaminy2046
146Status Prawny2022
147osiągnięcia2018
148sportowa2013
149Akty prawne1999
150Status Prawny1974
151Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społęcznej1965
152System oceniania.1964
153Majątek1959
154Status Prawny1957
155Organy Jednostki1954
156Eweidencje, rejestry1951
157Działalność, Kompetencje1939
158Tryb Działania1937
159Działalność1930
160Regulaminy1898
161Świadczenia niepięniężne1897
162Ewidencje i rejestry1893
163Majatek Jednostki1881
164Struktura Organizacyjna1881
165Załatwianie Spraw1879
166Organy Jednostki1879
167Struktura Organizacyjna1870
168Organy Jednostki1863
169Majątek1854
170Statut Jednostki1849
171Rejony1836
172Kiedy i jakie warunki musimy spełniać?1826
173Organy1813
174Zasady przyznawania pomocy1809
175Statut Ośrodka Pomocy Społecznej1776
176Świadczenia pienieżne1765
177Ogłoszenia1759
178Organy1755
179Statut1752
180Tryb Działania1747
181Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka1745
182Załatwianie Spraw1733
183Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia1722
184Działaność1721
185Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r1700
18620131693
187Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności1658
188Dane osobowe (RODO)1204