Ewidencje i archiwa

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach i ewidencjach oraz sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


·         Rejestr pracowników.


·         Księga ewidencji dzieci.


·         Księga uczniów.


·         Rejestr wniosków i zaświadczeń aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli       kontraktowych.


·         Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.


·         Rejestr zarządzeń wewnętrznych.


·         Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.


·         Księga inwentarzowa.


·         Księga zastępstw.


·         Rejestr wydanych kart rowerowych.


·         Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.


·         Rejestr delegacji.


·         Rejestr wydanych upoważnień


·         Dziennik korespondencyjny.


Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2013-02-28 14:46:55 | Data modyfikacji: 2013-02-28 14:48:00.
Data wprowadzenia: 2013-02-28 14:46:55
Data modyfikacji: 2013-02-28 14:48:00
Opublikowane przez: ***** ******