Przetargi

Przebudowa trybun na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.
Termin składania ofert: 27.08.2018 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-10 18:09:05.
 Plan pospostępowania o udzielenie zamówień publicznych

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:02:29.

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:01:36.
Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:01:36
Opublikowane przez: .... ...