Praca

                                                                                                                                    Jedlińsk, dnia 30.12.2019r

 

Ogłoszenie o pracę - opiekun wykonujący usługi opiekuńcze

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku  poszukuje osobę gotową do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Jedlińsk objętych w/w formą wsparcia przez GOPS Jedlińsk w roku 2020.

Mile widziana osoba z miejscowości Jedlińsk lub okolic.

Informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starsze lub niepełnosprawnej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
b) umiejętność dobrej organizacji pracy,
c) pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
d) umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
e) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
f) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej.

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
b) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
c) czynności opiekuńcze,
d) czynności gospodarcze,
e) umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
f) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,


Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) kwestionariusz osobowy

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej/niepełnosprawnej
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie  GOPS  w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11 osobiście     z dopiskiem "opiekun usług opiekuńczych" lub za pośrednictwem poczty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11,  telefon 48 362 34 83.

 

 

                                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                                                          Urszula Romanowska

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-12-30 12:57:52 | Data modyfikacji: 2019-12-30 12:59:54.
 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2019-12-30 12:49:43.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na inspektora w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku
 informacja o wynikach naboru.docx

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Monika Gałek | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:42:37.
Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jedlińsku ( umowa na
zastępstwo )
 nabor na isnspektora 2018.doc

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Monika Gałek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:40:11 | Data modyfikacji: 2018-05-11 13:41:52.

 

Jedlińsk, dnia 27.06.2017r

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku zatrudni od zaraz  pracownika socjalnego na zastępstwo.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe
o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11 lub kontakt telefoniczny – 48 362 34 83.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-06-27 11:41:14.
Wyniki naboru na starszego inspektora
 Wyniki naboru na starszego inspektora.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-05-10 09:52:52.

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego na zastępstwo

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku zatrudni pracownika socjalnego na zastępstwo.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe
o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: maj 2017r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 11 lub kontakt telefoniczny – 48 362 34 83.

 

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:33:53.
Nabór na stanowisko starszego inspektora w
Gminnym Ośrodku Pomocy Spoełcznej
 nabór na stanowisko starszego inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Jedlińsku.doc

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:45:26 | Data modyfikacji: 2017-04-19 11:47:33.

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:23:01 | Data modyfikacji: 2016-05-31 14:30:03.

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku z dnia 24 lutego 2016r: dokumenty z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy" należy składać do pokoju nr 11B.

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-03-01 14:09:22 | Data modyfikacji: 2016-03-01 14:14:07.

Wyniki

 Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:36:02 | Data modyfikacji: 2016-02-24 11:36:46.

Wyniki

 Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:32:14 | Data modyfikacji: 2016-02-24 11:37:49.
Data wprowadzenia: 2016-02-24 11:32:14
Data modyfikacji: 2016-02-24 11:37:49
Opublikowane przez: .... ...