Status Prawny

Statut Bminnej Biblioteki Publicznej z dnia 29
grudnia 2015 r.
 Uchwała NR XIV 88 2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 20.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-02-16 09:45:29 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:47:57.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. nr 85, póz. 539 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-06 12:22:35 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:48:09.
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr
13, póz. 123 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działności kulturalnej.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-06 12:23:15 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:48:19.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142,
póz. 1591 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-06 12:23:47 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:48:29.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:22:42 | Data modyfikacji: 2017-02-16 09:48:36.
UCHWAŁA NR XXXII/126/2021 RADY GMINY JEDLIŃSK z
dnia 15 lipca 2021r.
 UCHWAŁA NR XXXII1262021 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 15 lipca 2021r..pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:53:44.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku
z dnia 15 lipca 2021r.
 STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLIŃSKU z dnia 15 lipc.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:59:19.
Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:59:19
Opublikowane przez: .... ...