Majątek

Umowa użyczenia - 2015 r.
 Umowa użyczenia.pdf

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2017-04-26 10:27:08 | Data modyfikacji: 2017-04-26 10:28:11.
Księgozbiór

Księgozbiór (stan na 31.12.2016 r.): - ogółem 19.280 wol./jedn.

 

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:08:30 | Data modyfikacji: 2017-04-26 10:23:17.
Data wprowadzenia: 2013-02-06 10:08:30
Data modyfikacji: 2017-04-26 10:23:17
Autor: Bożena Starzyńska
Opublikowane przez: .... ...