Organy Jednostki

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jedlińsku
Zgodnie z § 11 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Powołuje i odwołuje go Wójt Gminy Jedlińsk. Funkcje i kompetencje Dyrektora określa statut Biblioteki oraz Regulamin Organizacyjny GBP.

DYREKTOR

BOŻENA STARZYŃSKA
tel. (48) 32 13 881
e-mail: gbpjedlinsk@wp.pl

 

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-14 10:40:16.
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Markowska


tel. 48 32 13 052

 

Opublikowane przez: .... ... | Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:11:49 | Data modyfikacji: 2017-02-16 10:43:45.
Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:11:49
Data modyfikacji: 2017-02-16 10:43:45
Opublikowane przez: .... ...