Działalność

Gminna Biblioteka Publiczna Jedlińsku służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
4. Prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
7. Udzielanie bibliotekom szkolnym pomocy fachowej.
8. Doskonalenie form metod pracy bibliotecznej.

 

Opublikowane przez: .... ... | Autor: Bożena Starzyńska | Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:04:53.
Data wprowadzenia: 2013-02-14 11:04:53
Autor: Bożena Starzyńska
Opublikowane przez: .... ...